وحدت وقتی میتونه مورد بحث قرار بگیره که دو یا چند جریان و اعتقاد متفاوت یا متضاد برای منافعی که از اختلافاتشان مهم تر است  ؛ در یک جهت باهم و پشت سر هم قراربگیرند و به اختلافات هم احترام بگذارند ... به راهپیمایی تعداد زیادی افراد هم عقیده و همگن  بنظرم وحدت آفرینی نمیگن ..گرچه این چیزی از ارزش و کرامت ذاتی این افراد همگن کم نمیکنه ......

و سوال اینکه چطور بطور سیستماتیک در تظاهرات و راهپیمایی هایی که مدام داعیه وحدت آفرینی دارند شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه گفته میشه ... والا زمان شاه هم امام و انقلابیون ضد شخص شاه و طبقه طاغوت مرگ میفرستادند و نه میلیونها نفر حامی سلطنت از جنس مردم.... 

چطور میشه داعیه اتحاد آفرینی داشت و بر ضد میلیون ها انسان هم وطن با خشم  و مشتهای گره کرده شعارهای مرگ خواهی سر داد : مرگ بر ضد ولایت فقیه !!!