ایشالا هر وقت اعصاب خودمو داشتم و احساس پوچی نکردم بابت شرایط امروزه ام و برآوردهام برای تغییر وضعیت تا حدی درست در اومد ... دوباره مینویسم ... حداقل از چند ماه دیگه شروع میکنم یا  کلا هیچ وقت ... مساله وقت نداشتن نیست ( مگه آپ وب چقد طول میکشه؟؟ هیچی ... مساله احساس سخافت کردن نسبت به خوده  در شرایطی و یه مقدار توضیحش پیچیدس)  فعلا اینجا رو پاک نمیکنم تا بعضی پیش نویسامو داشته باشمشون و شاید بعدا بیام .... من پسر خوبی بودم و احساس حتی یه ذره منفی ای هم به هیچکس نداشتم  ولی بهرحال شما ام مارو حلال کنید کلهم اجمعین .....