طرح روی جلد یکی از اولین نسخه های رمان ناطور دشت: این کتاب غیر معمولی شوکت میکنه ، تو رو میخندونه و ممکنه قلبتو بشکنه ، اما هرگز اونو فراموش نخواهی کرد

ناتور دشت

بخشی از متن کتاب: